KurLine S serija

Siekiant suminkštinti kietą vandenį, reikia iš jo pašalinti kalcio ir magnio druskas. Šiuolaikiniai minkštinimo įrenginiai veikia jonų mainų principu. Minkštinant vandenį katijonitiniu metodu, minkštinamame vandenyje esantys Ca2+ ir Mg2+ jonai yra košiami per grūdėtąsias katijonitines medžiagas ir ekvivalenčiai keičiami katijonito jonais (Na+ ir H jonais), nekietinančiais vandens. Valgomosios druskos tirpalu atgaivintas katijonitas tampa Na-katijonitu.

Na-katijonavimo procese kietas vanduo pereina per jonus keičiančią medžiagą (įkrovą), kuri pakeičia vandenyje ištirpusius kalcio ir magnio jonus natrio jonais, nesudarančiais nuovirų. Todėl po tokio apdorojimo (minkštinimo) vandenyje lieka tik natrio druskos. Jonus keičianti įkrova susideda iš mažų dalelių (mažesnių nei 1 mm skersmens), pagamintų iš tamsiai rudos spalvos sintetinės dervos. Pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, pirmaujančią vietą užima kompanijos Purolite International gaminamos sintetinės dervos.

Veikiant minkštinimo įrenginiui, galiausiai įkrova pasiekia būseną, kai natris išeikvotas. Kad to neatsitiktų, būtina atstatyti įkrovos kalcio ir magnio pakeitimo natriu galimybę regeneracijos procesu. Regeneracija vykdoma per įkrovą, paduodant natrio chlorido (druskos) tirpalą. Tai pašalina kalcį ir magnį iš įkrovos ir atstato natrį. Įkrovai regeneruoti naudojama aukštos kokybės techniškai švari granuliuota arba tabletuota druska.

Pramoninis vandens minkštinimo irenginys (brėžinys)

Dekarbonizacijos sistemos

Vandens bikarbonatinio kietumo (šarmingumo) sumažinimui naudojama dekarbonizacijos technologija, kuri plačiai taikoma šildymo ir aušinimo sistemų, garo katilų, alaus gamybos ir pan. vandens paruošimui.

Šarmingumo šalinimui naudojama speciali selektyvi technologija.

Šarmingumas sumažinamas panaudojant silpnai rūgštinį katijonitą. Ši katijonito derva turi savybę sulaikyti katijonus, kurie vandenyje joninėmis jungtimis susijungę su vandenilio karbonatais, ir pakeisti juos vandenilio jonais.

Kalcio, magnio ir natrio bikarbonatai dalyvauja reakcijoje, kurios metu išsiskyrusios CO2 dujos pašalinamos į atmosferą, o likusi dalis Mg2+, Ca2+, Na+ druskų, susijusių su sulfatais ir chloridais, lieka vandenyje. Tokiu būdu sumažinamas ne tik vandens šarmingumas, bet ir bendras druskų kiekis. Ši technologija leidžia išvengti kondensato linijų korozijos garo katilinėse, tuo pačiu pagerinant katilo naudingo veikimo koeficientą dėl maitinimo vandens druskingumo sumažėjimo.

H-katijonavimas (brėžinys)