Kietumas. Vandens kietumą lemia jame esančių druskų (kalcio ir magnio hidrokarbonatų, karbonatų, sulfatų, chloridų) visuma. Vandens kietumo druskos yra nepavojingos žmogaus sveikatai, tačiau turi didelę įtaką nuovirų susidarymui ant įvairių paviršių.

Vandens šarmingumą sudaro silpnų rūgščių anijonų koncentracijų suma. Skiriamos trys šarmingumo rūšys: laisvasis, karbonatinis ir bendrasis. Laisvąjį šarmingumą sudaro karbonato ir hidroksido jonai. Karbonatinį – tik angliarūgštės disociacijos produktai, t.y. hidrokarbonato ir karbonato jonų koncentracijų suma. Bendrąjį – sudaro silpnų organinių ir neorganinių rūgščių anijojų ir hidroksido koncentracijų suma. Termofikacinio vandens sistemose šis rodiklis nėra ribojamas.

Vandenilio jonų koncentracijos rodiklis (pH) rodo vandens rūgštingumą. Vandens pH dydį lemia ištirpusios ir galinčios hidrolizuotis druskos ir dujos. pH skaičiaus reikšmė turi didelę įtaką metalų korozijai. Rūgštinėje terpėje (pH < 7) visų metalų korozijos greitis yra didžiausias ir mažėja , didėjant pH skaičiui. Mažiausias korozijos greitis yra, kai vandens pH = 8,5 ÷ 10,5.

Nitritai ir nitratai. Geriamajame vandenyje šie azoto junginiai yra nepageidaujami dėl kenksmingumo sveikatai. Itin kenksmingi yra nitritai, kurie pažeidžia kraujo oksidacinę funkciją, dėl ko organizme atsiranda vidinis deguonies stygius.

Geležis yra dažniausiai pasitaikantis vandens kokybės trūkumas. Vandenyje gali būti dvivalentė (ištirpusi) arba trivalentė (suspenduotų dalelių pavidalu). Geležies junginių pusiausvyra priklauso nuo vandens temperatūros ir pH skaičiaus. Kai vandens pH > 3,5, trivalentė geležis gali būti tik komplekso pavidalu, o kai pH > 8, negali egzistuoti laisvų jonų pavidalu ir dvivalentė geležis. Aerobinėmis sąlygomis dvivalentė geležis lengvai suoksiduojama į trivalentę, o pastaroji hidrolizuojasi ir iškrenta nuosėdomis hidroksido pavidalu. Dvivalentė geležis yra patvari tik stipriai rūgštinėje vandeninėje terpėje. Geležies oksidavimui iki trivalentės daugiausiai yra naudojamas deguonis arba kalio permanganato tirpalas.