Technologiniams lengvosios pramonės  įmonių reikalams naudojamas specialiai paruoštas vanduo. Be to, modernizuojant šių įmonių įrangą, gerinant jų produkciją, vis didesni reikalavimai keliami gamybinio vandens kokybei. Lengvosios pramonės įmonėse vanduo naudojamas buitiniams, priešgaisriniams, technologiniams, katilinių reikalams, taip pat orui kondicionuoti, kompresoriams aušinti, įmonių teritorijoms laistyti. Kiekvienos pramonės šakos technologiniams procesams naudojamam vandeniui keliami papildomi reikalavimai.

Vandens filtravimo įrenginiai
Vandens valymo jonų mainais įrenginiai
Atbulinės osmozės įrenginiai
UV dezinfekcijos sistemos