Higienos normos

Geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimus nustato Lietuvos higienos norma HN 24 : 2003

Vandens higienos normų lentelė
Matavimo vienetų perskaičiavimo lentelės