Geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimus nustato Lietuvos higienos norma HN 24 : 2017

Vandens higienos normų lentelė

Matavimo vienetų perskaičiavimo lentelės