Higienos normos

Geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimus nustato Lietuvos higienos norma HN 24 : 2003

Vandens higienos normų lentelė

Matavimo vienetų lentelė

Comments are closed.