UAB Kurantas” prisijungė prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo, viešai patvirtindama savo įsipareigojimą laikytis memorandumo principų euro įvedimo Lietuvoje metu ir kainas perskaičiuoti sąžiningai. Lietuvos Vyriausybės inicijuoto memorandumo tikslas – apsaugoti Lietuvos vartotojų interesus, įvedant bendrąją ES valiutą bei užtikrinti sąžiningą paslaugų ir prekių kainų perskaičiavimą.

Prisijungę prie Memorandumo įsipareigojame laikytis šių principų:

  • Sąžiningumo – nesinaudoti euro įvedimu kaip pretekstu kelti prekių ir paslaugų kainas;
  • Atsakingumo – perskaičiuojant kainas, jas apvalinti tiksliai pagal nustatytą kursą ir apvalinimo taisykles;
  • Skaidrumo – nurodyti prekybos ir paslaugų teikimo vietose, taip pat prekių ir paslaugų reklamoje kainas dviem valiutomis (litais ir eurais) aiškiai, suprantamai ir neklaidinti vartotojų;
  • Paslaugumo – apmokyti vartotojus aptarnaujančius darbuotojus, kad šie sugebėtų tinkamai pagal savo kompetenciją paaiškinti prekių ar paslaugų kainų perskaičiavimo iš litų į eurus principus;
  • Bendruomeniškumo – skatinti prisijungti prie Memorandumo savo dalykinius partnerius ir tiekėjus.

Visų prie memorandumo prisijungusių organizacijų sąrašą galima rasti interneto svetainėje www.euras.lt