Techninis garo katilų ir šildymo sistemų aptarnavimas:

 • Bendra vandens, garo, kondensato sistemų analizė, problemų iškėlimas bei efektyvių jų sprendimo būdų pateikimas;
 • Pirkėjo techninio personalo apmokymas su dozavimo įrangos bei cheminių reagentų naudojimo technologija;
 • Pastovi sistemų darbo kontrolė, atvykstant į objektą;
 • Vizito metu atliekami papildymo, maitinančio, garo katilo bei kondensato tyrimai, visa tai su išvadomis surašoma protokole ir aptariama su įmonės techniniais specialistais. Protokolo originalas paliekamas Jūsų įmonėje.

Problemų sprendimas:

 • Dispergavimas;
 • Deguonies surišimas;
 • Apsauga nuo korozijos;
 • Anglies dioksido neutralizavimas.

Produktai:

 • NovoFeed 310, 315, 320, 325, 340, 345, 350;
 • NovoScav 610, 640;
 • NovoSteam 810, 815, 820, 830.

Cheminiai reagentai garo katilų ir garo generatorių vandens paruošimui.

Cheminiai reagentai kondensatų linijų apsaugai:

 • StabCor 810, StabCor 820.

Garo katilų apsaugai:

 • StabCor 106, StabCor 115, StabCor 114, StabCor 124.